IMG_0077

MA VACH BINH DUONG

Đại diện hãng ribbon DNP ở Nhật sang thăm Vinh An Cư trao đỏi về tình hình mã vạch Bình Dương ở Việt Nam

Viết một bình luận