IMG_0356

vật tư in mã vạch tại Bình Dương

Vinh An Cư là đại diện DNP tại Việt Nam. Mọi vấn đề gì về ribbon DNP cứ gọi cho Mr Vinh 0914175928.

Viết một bình luận